70 88 77 582 w 34
wiślij sms o tresci WNIOSEK na 7393 (3.69 zł za sms)

Muzykoterapia Barlinek

Szybkie kredyty bez bik i krd pożyczki na sam dowód osobisty kredyty w 15 minut

Muzykoterapia Barlinek

Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzyka jest motywatorem, który tworzy, że podopieczni chętniej oddają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, określonej barwy głosów i etap ich głośności jest dodatni i leczący – przechodzimy do pracowania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Ińsko

Ta innowacyjna forma psychoterapii może posłużyć podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W który rodzaj użyć tę strategię w rzeczy z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako środek terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowoczesnych metod książki z dzieckiem niepełnosprawnym jeszcze szerszą sławą zajmuje się muzykoterapia, która pomaga uczniom w badaniu świata. Terapia muzyką jest samym z elementów terapii kompleksowej tworzącej na punktu ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, wyobraźni i rozwój orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka oraz zachęcenie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Ińsko

Wpływ gry na organizm człowieka

Muzykoterapia to strategia psychoterapii wykorzystująca muzykę jako środek stymulujący rozwój podopiecznego i modyfikujący jego użycie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Gry i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, że w ramach tej formy wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) oraz aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, ruchem także na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Działania z muzykoterapii stosowane w rzeczy z uczniom z niepełnosprawnością

Jedną z linii oddziaływania terapeutycznego w rzeczy z dzieckiem z niepełnosprawnością jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich miejsc podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w charakterze słuchu, wzroku, dotyku, węchu i dodatku. Ważną postać w toku spotkań terapeutycznych wykonują ćwiczenia motoryki lekkiej i aktywizacja dziecka w rejonie kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne powinny być realizowane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną takie działania przybierają formę oddziaływań na poziomie zmysłowym.

Muzykoterapia Ińsko

W pracy terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków wydawanych przez podopiecznych borykających się z sztukami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają kontrakt z emocjonalnym oddziaływaniem gry na mózg. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że dużo silnym elementem w grze jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Ińsko

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.